Algemene voorwaarden

VEROOPSVOORWAARDEN

 1. Het bedrag op de factuur dient vooraf betaald te worden. Dit kan via overschrijving. Zodra het bedrag op de rekening van de verkoper staat worden de goederen verzonden. Bij uitputting van stock, is de verkoper verplicht om de koper hiervan zo snel mogelijk op te hoogte te brengen.
  Het bedrag kan ook contact betaald worden op Driewilgenstraat 66, 3800 Engelmanshoven (Sint-Truiden).
 2. Eventuele opmerkingen over de geleverde goederen of facturen dienen ons aangetekend te bereiken uiterlijk 8 (acht) dagen na factuurdatum.
 3. In geval van bijzondere overeenkomsten zal er bij wanbetaling een intrest van 15% verschuldigd zijn door de koper, te rekenen vanaf 7 dagen na de factuurdatum en dit zonder voorafgaande verwittiging.
 4. Enkel de rechtbanken en vrederechter zijn bevoegd in geval van betwisting.
 5. Alle prijzen zijn zichtbaar op de webshop.
 6. Aangaande advertenties, promoties of acties zijn enkel geldig tot de einddatum welke meegedeeld is op de advertentie.
 7. Retourzending met online tracking als bewijs dient binnen de 8 (acht) dagen te gebeuren op kost van de koper naar Anne A., Driewilgenstraat 66, 3800 Engelmanshoven. De goederen mogen niet gedragen en niet gebruikt zijn geweest inzake hygiëne. De betwisting dient zo snel mogelijk gecommuniceerd en geargumenteerd te worden aan Anne A.
 8. Kleuren kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de foto’s op de webshop.
 9. Zolang de betaling niet rond is blijven de goederen eigendom van de verkoper.

AFSPRAKEN

 1. Voor pasbeurten van turbans, een consultatie voor een haarwerk/pruik/haarstuk, een afspraak voor 1 van onze diensten dient een afspraak gemaakt te worden via (+32) 0477/65 81 11 of via de online agenda (deze staat vermeld op de website, facebook en instagram)
 2. Gemaakte afspraken dienen 24 u op voorhand geannuleerd te worden indien belet. Zonder annulatie wordt er een schadevergoeding gevorderd van 35€.
 3. Prijzen van behandelingen zijn toonbaar in de behandelruimtes en op de website.
 4. Betalingen van behandelingen kunnen contant en contactloos betaald worden, deze dienen onmiddellijk na de behandeling vereffend te worden.
 5. Prijsstijgingen van de behandelingen worden steeds gecommuniceerd via de website.
 6. De juiste producten voor het onderhoud van haarwerken, pruiken, haarstukken en hairextensions worden steeds gecommuniceerd tijdens de aankoop. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de haren door eigen behandelingen van de klant met extern aangekochte producten.
 7. Tijdens de behandeling van de huidverbetering zoals peelings worden intake formulieren ingevuld en getekend door de klant als teken van kennisgeving. De naverzorging wordt duidelijk gecommuniceerd en de klant verbindt zich toe tot de afgesproken maatregelen die genomen moeten worden na de behandeling voor een optimale genezing. Indien er verdere vragen zijn tijdens dit proces kan de klant altijd beroep doen op Anne A. . De gestelde vragen worden zo spoedig mogelijk behandeld.
 8. De klant kan een afspraak maken telefonisch en via de online agenda.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anne A. verwerkt van haar klanten.
Indien je een klant wordt of om een andere reden persoonsgegevens aan Anne A. verstrekt, geef je uitdrukkelijk de toestemming om je persoonsgegevens en lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Je wordt geadviseerd om deze verklaring na te lezen en te bewaren in je administratie.

 1. Anne A. is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Gegevens hiervan zijn 32477658111, BE0666996348, anne.aerts@hotmail.be
 2. De persoonsgegevens zoals naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en email worden gebruikt voor; nieuwsbrieven, klantenbestanden ,voor en na fotos , intake formulieren.
 3. De persoonsgegevens vermeld in punt 2 worden gebruikt voor afspraken en de annulatie ervan, uitnodigingen, acties en nieuwe informatie.
 4. De intake formulieren dienen om de behandelingen op te volgen.
 5. Voor en na fotos worden met toestemming van de klant op social media geplaatst. Indien hier geen toestemming voor gegeven is, wordt hier ook geen gebruik van gemaakt. Andere voor en na fotos blijven in het bezit van Anne A. en dienen om behandelingsresultaten op te volgen. Deze worden niet meegedeeld aan derden.
 6. Nieuwsbrieven worden verstuurd na aanmelding van de klant zelf en/of gegeven toestemming van de klant via een intake formulier. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kan de klant zich hiervoor op eender welk moment afmelden.
 7. De persoonsgegevens worden bewaard tot de klant zelf verzoekt om deze te verwijderen. Aansluitend op dit verzoek worden alle persoonsgegevens van de klant verwijderd.
 8. Persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer er een zending moet gebeuren. Hierbij worden enkel naam en woonplaats gecommuniceerd aan de leveringsdiensten zoals BPost. Deze gegevens worden door derden enkel gebruikt voor de levering van de zending.
 9. Indien je een verzoek wilt indienen ivm inzage van de peroonsgegevens, een verandering of een verwijdering van je gegevens kan de klant zich richten tot Anne A. zelf.
 10. Ook wanneer er een opmerking is ivm de verwerking van de persoonsgegevens, kan de klant zich richten tot Anne A.
 11. Bij deze privacyverklaring kunnen er punten gewijzigd worden of punten bijkomen. Het is dus aan te raden om de privacyverklaring regelmatig te herbekijken.

PRIVACYBELEID

De webshop www.haarwerkensinttruiden.be met ondernemingsnummer BE0666996348 verwerkt de persoonsgegevens welke verwerkt zijn door de klant zelf, de inzage in de verkoopsvoorwaarden, privacyverklaring en privacybeleid. Deze gegevens worden bewaard voor de communicatie met de klant alsook de verzending van de bestelde goederen.

 1. De verwerker van de persoonsgegevens van de online webshop is de eigenares van Anne A. Kapsalon/Schoonheidsinstituut.
 2. De gegevens verstrekt door de klant worden enkel gebruikt voor de verzending van de bestelde goederen, de voorafbetaling van de goederen op BE31 0636 1386 2600 0.
 3. Deze gegevens zullen niet meegedeeld worden aan derden enkel voor de verzendig via BPost
 4. De persoonsgegevens via de online webshop worden 3 jaar bewaard bij Anne A. Daarna worden ze automatisch verwijderd
 5. De klant heeft het recht voor inzage, verandering of verwijdering van de persoonsgegevens van hem/haar. Dit kan te kennis gegeven worden aan de eigenares van Anne A. en dit via anne.aerts@hotmail.be. De aanvragen worden zo snel mogelijk behaneld.
 6. De persoonsgegevens via haarwerken Sint-Truiden worden enkel gebruikt voor nieuwsbrieven indien aangemeld door de klant zelf en de verwerking en verzending van bestelde goederen.
 7. Het privacy beleid kan op elke moment gewijzigd en/of vermeerderd worden met punten. De klant wordt hierbij aangeraden om de het privacybeleid regelmatig te herbekijken.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Scroll to Top